Stel je hoort een leuk nummer op de radio en je denkt hier wil ik wel een leuke tekst op maken of je wilt de muziek remixen. Mag dit dan zomaar? Wat komt erbij kijken als je een liedje wilt bewerken?

Bewerking
Als je de tekst of de muziek van een liedje wilt bewerken, zoals een vertaling of een remix, dan heb je hiervoor schriftelijke toestemming nodig van de oorspronkelijke componist en tekstschrijver van het liedje. Op de website van Buma/Stemra kun je in de titelcatalogus terugvinden wie de auteurs zijn van de oorspronkelijke muziek en tekst. 

bladmuziek6Toestemming
Als de oorspronkelijke componist of tekstschrijver wordt vertegenwoordigd door een muziekuitgeverij (door een uitgavecontract) dan kun je de toestemming over het algemeen regelen via de muziekuitgeverij. Als er geen sprake is van een muziekuitgeverij dan kun je de oorspronkelijke componist of tekstdichter rechtstreeks benaderen om die toestemming te vragen.

Autorisatie
Als je een nummer bewerkt dan hebben de originele componisten en tekstschrijvers hier nog steeds auteursrecht op. Doordat zij nog steeds het auteursrecht hebben ontvangen zij ook de Buma/Stemra opbrengsten. Je kan dan een verzoek doen voor autorisatie, door een brief te sturen naar de rechthebbende. Met deze brief vraag je toestemming aan de originele tekstschrijver en componist om ook mee te delen in de Buma/Stemra opbrengsten van de bewerking. Wanneer je als bewerker autorisatie hebt gekregen, kan je de nieuwe versie van het werk aanmelden bij Buma/Stemra, en de (schriftelijk) autorisatie als bewijs meesturen naar Buma/Stemra. Alleen dan word je als bewerker opgenomen in de copyright van de nieuwe versie en ontvang je een vergoeding voor het gebruik van je bewerking. Om misverstanden te voorkomen is het verstandig om de nieuwe titel iets te laten afwijken van het origineel.  Let wel op dat je bij je Buma Junior lidmaatschap geen vergoeding ontvangt voor je auteursrecht, daarvoor moet je aangesloten zijn bij Buma/Stemra.

Nieuwe teksten op bestaande muziek
De Nederlandse Auteurswet kent het principe van scheidbaarheid. Wanneer een liedje bestaat uit tekst en muziek, dan zijn dat twee aparte onderdelen. Dit houdt in dat er voor het schrijven van nieuwe teksten op bestaande muziek geen toestemming van de oorspronkelijke tekstschrijver nodig is. Van de componist is ook geen toestemming nodig (behalve wanneer deze zich wil beroepen op de persoonlijkheidsrechten en als je wilt meedelen in de Buma/Stemra opbrengsten van het nieuwe werk).

Niet ieder land gaat uit van scheidbaarheid van tekst en muziek. Ieder land heeft zijn eigen regelgeving. Om problemen met deze regelgeving te voorkomen en vanwege de persoonlijkheidsrechten van de oorspronkelijke auteur componist/maker van de muziek is in het Buma/Stemra repartitiereglement bepaald dat een nieuwe tekstschrijver de toestemming van de oorspronkelijke auteur componist/maker van de muziek nodig heeft als hij wil meedelen in de opbrengsten van het liedje. De toestemming kan aangevraagd worden bij de uitgeverij van het liedje.

Waar moet ik op letten als ik een nieuwe tekst op een bestaande melodie maak?
Naast toestemming moet je rekening houden met de persoonlijkheidsrechten (ook wel morele rechten genoemd). Het persoonlijkheidsrecht betekent, dat een auteur van de melodie of tekst het recht heeft zich te verzetten tegen ‘elke misvorming, verminking of andere aantasting van een liedje dat hij heeft gemaakt’. Hierbij moet je bijvoorbeeld denken aan het maken van een schunnige tekst op een bestaande melodie.

Mocht je na het lezen van deze informatie nog vragen hebben, dan kun je altijd terecht bij Buma Junior. We zijn te bereiken op telefoonnummer: 023-799 7889 of stuur een mail naar info@bumajunior.nl