Wat is het auteursrecht?

Het auteursrecht is bedoeld om te voorkomen dat iemand zonder toestemming gebruik maakt van een werk wat door een ander is gemaakt. Dankzij het auteursrecht mogen schrijvers, fotografen muziekauteurs en andere makers als enige beslissen over het gebruik van hun werken door derden.

De Auteurswet biedt een vorm van economische bescherming voor de gehele ‘creatieve industrie’.

Back to Index

Wat zijn exploitatierechten?

De rechten om werken openbaar te maken en te verveelvoudigen worden ook wel exploitatierechten genoemd. Veel muziekauteurs kiezen ervoor om hun exploitatierechten over te dragen. Ze laten het aan een andere persoon of organisatie over om hun muziekauteursrecht te exploiteren en vergoedingen te regelen voor gebruik van hun werk. Bijna 25.000 componisten en tekstdichters hebben de exploitatie van hun muziekauteursrecht overgedragen aan Buma/Stemra.

Back to Index

Wat zijn persoonlijkheidsrechten?

Naast exploitatierechten bestaan ook persoonlijkheidsrechten (of morele rechten). Persoonlijkheidsrechten beschermen de persoonlijke band tussen de maker en zijn werk. Zo mag een auteur zich bijvoorbeeld verzetten tegen openbaarmaking van zijn werk onder een andere naam, tegen wijziging van het werk en tegen aantasting van zijn creatie die zijn eer, naam of waarde kunnen schaden. De persoonlijkheidsrechten blijven bij de maker van de werken en kunnen niet worden overgedragen aan derden.

Back to Index

Hoe krijg ik auteursrecht?

Auteursrecht krijg je automatisch wanneer je een eigen nummer hebt gemaakt dat origineel is. Dit betekent dat het vrijwel onmogelijk moet zijn dat verschillende mensen onafhankelijk van elkaar vrijwel hetzelfde nummer maken. Wanneer je auteursrecht hebt, betekent dit dat jij het recht hebt om het nummer openbaar te laten maken (denk aan radio/tv) of vast te leggen (denk aan een cd) en daar al dan niet een vergoeding voor te vragen. Om aan te kunnen tonen dat jij het auteursrecht op een nummer hebt, is het wel verstandig om je auteursrecht te laten vastleggen.

Back to Index

Hoe kan ik mijn nummers beschermen?

Wanneer iemand jouw nummer steelt (plagiaat) is het belangrijk dat je ergens hebt laten registreren dat jij auteursrecht hebt op het nummer. Hiermee kun je aantonen dat het nummer van jou is. Dit kan bij een notaris of bij de belastingdienst. Je kunt het nummer ook online beschermen door het te uploaden bij een Online-Depot.

Back to Index

Mag ik een sample van een ander gebruiken?

Voor het gebruik van een sample is toestemming nodig van de originele makers (auteursrechthebbenden) van het nummer. Toestemming kan gevraagd worden bij de uitgever of rechtstreeks bij de componist/auteur van het nummer. Omdat er bij een sample ook gebruik gemaakt wordt van een ‘bestaande opname’ is er toestemming nodig van de mastereigenaar van de opname, in veel gevallen is dat de platenmaatschappij.

Back to Index

Wat moet ik doen als ik een nummer van een ander wil bewerken?

Wanneer je iets verandert aan een bestaand nummer, bijvoorbeeld remixen/vertalen/bewerken, is er toestemming nodig van de originele makers (auteursrechthebbenden) van het nummer. Toestemming kan gevraagd worden bij de uitgever of rechtstreeks bij de componist/auteur van het nummer.

Back to Index

Wat doet Buma/Stemra?

Buma/Stemra beschermt de auteursrechten van de makers van muziek en zorgt ervoor dat de componisten, tekstschrijvers en uitgevers geld kunnen verdienen met muziek en door kunnen gaan met hun belangrijke werk. Zij maken afspraken met de professionele muziekgebruikers over het betalen van een vergoeding voor muziekgebruik en zorgen ervoor dat het bij de juiste mensen terechtkomt. Buma/Stemra is er trots op om op deze manier bij te mogen dragen aan een wereld vol muziek.

In dit boekje lees je meer over Buma/Stemra.

Back to Index