De rechten om werken openbaar te maken en te verveelvoudigen worden ook wel exploitatierechten genoemd. Veel muziekauteurs kiezen ervoor om hun exploitatierechten over te dragen. Ze laten het aan een andere persoon of organisatie over om hun muziekauteursrecht te exploiteren en vergoedingen te regelen voor gebruik van hun werk. Bijna 25.000 componisten en tekstdichters hebben de exploitatie van hun muziekauteursrecht overgedragen aan Buma/Stemra.