Verwerking persoonsgegevens

Buma Junior verwerkt persoonsgegevens met het doel om overeenkomsten met leden en andere partijen aan te gaan en uit te voeren en voor het verlenen van hieraan gerelateerde diensten.

(Persoons)gegevens die per e-mail, per post, via de website of apps van Buma Junior of via andere (al dan niet elektronische) communicatiemiddelen worden toegestuurd, worden bewaard zolang als deze nodig zijn voor de uitvoering van de betreffende overeenkomst, voor het leveren van de betreffende dienstverlening of zo lang als de wet dat voorschrijft.

 

Inzage

Als relatie van Buma Junior kun je (conform artikel 35 lid 1 van de Wet bescherming persoonsgegevens) schriftelijk verzoeken om inzage in de jou betreffende persoonsgegevens die Buma Junior verwerkt. Indien het naar aanleiding van jouw verzoek door Buma Junior verstrekte overzicht onjuistheden bevat of het doel van Buma Junior niet dienen, kun je Buma Junior vragen de gegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen.

 

Cookies

Op de website www.bumajunior.nl worden cookies gebruikt om de website correct te laten functioneren (‘functionele cookies’) en om geanonimiseerd gegevens te verzamelen over hoe de website gebruikt wordt (‘analytic cookies’).

Voordat voor andere doeleinden cookies op jouw computer, tablet, of telefoon geplaatst worden, vraagt Buma Junior toestemming door middel van een pop-up of banner op de website in kwestie.

 

Klacht

Indien je van mening bent dat Buma Junior de wetgeving met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens jegens jou niet correct volgt, kun je via post of via e-mail (privacy.officer@bumastemra.nl) een klacht indienen bij de Privacy Officer van Buma/Stemra. Het postadres is: Buma/Stemra – t.a.v. de Privacy Officer – Postbus 3080 – 2130 KB Hoofddorp.

 

Privacy Reglement

Buma Junior is opgericht door Buma/Stemra. Buma/Stemra heeft een Privacy Reglement waarin uitgebreid beschreven staat hoe Buma/Stemra omgaat met persoonsgegevens en welke uitgangspunten hierbij gelden. Dit reglement kun je hier bekijken.